NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/organisatie-kengetallen/faciliteiten/

Geprint op :
15 oktober 2019
14:08:07

Een van de doelstellingen van NWO is het in het leven roepen, (mede) beheren en toegankelijk maken van faciliteiten voor onderzoekers uit binnen- en buitenland. Het gaat dan om onderzoekers uit de academische wereld en uit de industrie, zowel binnen als buiten de natuurkunde. Voor een deel betreft het faciliteiten en grote opstellingen in de instituten binnen de NWO-I, voor een deel faciliteiten bij universiteiten of faciliteiten waarin NWO een partner is.

Accélérateur Groningen ORsay (AGOR)
In het Kernfysisch Versneller Instituut in Groningen. AGOR is een supergeleidend cyclotron dat lichte èn zware ionen versnelt tot 200MeV per deeltje (voor protonen). AGOR is geschikt voor kernfysica, bestralingen, radiobiologie, atoomfysica en oppervlaktefysica; gebruik van AGOR voor protontherapie is in onderzoek. Meer informatie over AGOR.

Amsterdam nanoCenter
Op het instituut AMOLF in Amsterdam is een faciliteit voor nanofrabricage en nanokarakterisering met behulp van een combinatie van technieken. Aanwezig zijn een cleanroom met faciliteiten voor optische en elektronenbundellithography en plasma-etsen, een faciliteit voor dunne-filmdepositie, een laboratorium voor biofysica en chemie en innovatieve optische gereedschappen voor nanofabricage, manipulatie en analyse inclusief optische pincetten, confocale microscopie en nabije-veld optische microscopie. Meer informatie over Amsterdam nanoCenter.

Computational Materials Science (CMS)
Expertise is beschikbaar aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente. Met deze expertise en de softwarebibliotheek kan een serie problemen van de moderne gecondenseerde materie bestudeerd worden. Contact: prof.dr. R.A. de Groot, Radboud Universiteit en prof.dr. P.J. Kelly, Universiteit Twente.

High Field Magnet Laboratory (HFML)
Het HFML is gelegen op de campus van de Radboud Universiteit (RU) en beschikt over vijf magneten, variërend van 30 tot 37,5 Tesla. Daarnaast is een hybride magneet van 45 Tesla in ontwikkeling. Met de aanwezige magneten zijn uiteenlopende experimenten mogelijk, van optische en ver-infrarood experimenten tot onderzoek naar magnetische en transporteigenschappen van moleculen en materialen. Met de RU heeft NWO (voorheen FOM) sinds 2011 een samenwerkingsverband voor het gezamenlijk exploiteren van het High Field Magnet Laboratory (HFML). Als onderdeel van die samenwerking is NWO (voorheen FOM) sinds november 2014 ook partner in het geïntegreerde Europese magneetveldlaboratorium en het samenwerkingsverband 'European Magnetic Field Laboratory' (EMFL), waarin RU/NWO (voorheen FOM) samenwerken met Duitse en Franse partners met labs in Grenoble, Dresden en Toulouse. EMFL verwierf in maart 2016 de ESFRI Landmark status.
Door de koppeling van HFML met de daarnaast gelegen vrije elektronenlaserfaciliteit FELIX ontstaan nieuwe mogelijkheden voor natuurkundigen, chemici, astrofysici en biomoleculaire wetenschappers, die er structuurbepalingen, transportmetingen en dynamische metingen kunnen uitvoeren. Zie www.ru.nl/hfml voor meer informatie.

Free Electron Lasers for Infrared eXperiments (FELIX)
De drie vrije-elektronenlasers van FELIX – FELICE, FELIX en FLARE - leveren intense ver-infrarode straling over een groot golflengtegebied van 3 tot 1500 µm, ofwel een frequentiegebied van 200 GHz tot 100 THz. Naast ver-infrarode straling biedt FELIX bovendien een scala aan geavanceerde experimentele opstellingen voor interne en externe gebruikers. De faciliteit is gelegen op de campus van de RU in Nijmegen.
FELIX is een samensmelting van de vrije elektronlaserfaciliteit FLARE van de RU met de faciliteiten FELIX en FELICE, in 2012 verhuisd van het instituut DIFFER naar Nijmegen. Daarbij zijn niet alleen de lasers, maar ook de staf uit beide organisaties samengevoegd. De gebundelde faciliteit in Nijmegen werd op 30 oktober 2015 officieel geopend door staatssecretaris Sander Dekker. Zie www.ru.nl/felix voor meer informatie.

Grootschalige Infrastructuur
Op de NWO-website Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur zijn alle bestaande grootschalige Nederlandse onderzoeksfaciliteiten, die toegankelijk zijn voor onderzoekers, opgenomen. De website geeft een overzicht van faciliteiten waar onderzoekers wetenschappelijk onderzoek uit kunnen voeren.