NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/organisatie-kengetallen/jaarverslagen/

Geprint op :
12 november 2019
02:18:23

NWO-I is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In dit jaarverslag legt NWO-I bestuurlijk en financieel verantwoording af over de werkzaamheden in 2017. Met deze publicatie verantwoordt NWO-I zich naar de financiers en naar de samenleving. Op deze pagina kunt u het NWO-I Jaarverslag 2017 downloaden.