NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/organisatie-kengetallen/leveringsvoorwaarden/

Geprint op :
15 oktober 2019
13:57:54

Inkopen
Op leveringen en diensten aan NWO-I zijn uitsluitend van toepassing de 'Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2016' (ARVODI-2016), de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2016' (ARBIT-2016) en/ of de 'Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2016' (ARIV-2016), een en ander voor zover daar in overeenkomsten niet van wordt afgeweken.

  • de ARVODI zijn van toepassing op opdrachten tot het verrichten van diensten;
  • voor koop- en leveringsovereenkomsten van producten zijn de ARIV van toepassing;
  • voor ICT-producten of -diensten verklaart NWO-I de ARBIT van toepassing.

De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van opdrachtnemer/leverancier is uitgesloten.

Verkopen
Op leveringen en diensten door NWO-I zijn van toepassing de 'Algemene verkoopvoorwaarden NWO-I 2018' en de 'Algemene verkoopvoorwaarden overeenkomsten op afstand NWO-I 2018'.

Deze laatste voorwaarden zijn speciaal van toepassing wanneer sprake is van congressen georganiseerd door NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO of één van haar instituten en waarvoor van de deelnemer een betaling wordt verlangd.

Bijlagen (deze treft u in de rechterbovenhoek aan)

  • Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2016.
  • Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2016.
  • Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2016.
  • Algemene verkoopvoorwaarden NWO-I 2018.
  • Algemene verkoopvoorwaarden overeenkomsten op afstand NWO-I 2018.