NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/over-nwo-i/

Geprint op :
23 augustus 2019
16:13:54

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, heet voluit de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten. NWO-I is een zelfstandige stichting, behorende bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO-I is gevestigd aan de Winthontlaan in Utrecht.

De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I:

  • AMOLF Physics of functional complex matter
  • ARCNL Advanced Research Center for Nanolithography
  • ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy
  • CWI Centrum Wiskunde & Informatica
  • DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research
  • Nikhef  Nationaal instituut voor subatomaire fysica
  • NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
  • NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
  • SRON Netherlands Institute for Space Research

Daarbij maken de ruim 200 werkgroepen (BUW: Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen) waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten (zie lijst hieronder) en kennisinstellingen deel uit van de institutenorganisatie. Het onderzoek vindt plaats totdat de lopende voormalige FOM-projecten allemaal zijn afgerond.

EUR

Erasmus Universiteit Rotterdam

LEI

Universiteit Leiden

RU

Radboud Universiteit

RUG

Rijksuniversiteit Groningen

TUD

Technische Universiteit Delft

TU/e

Technische Universiteit Eindhoven

UT

Universiteit Twente

UU

Universiteit Utrecht

UvA

Universiteit van Amsterdam

VU

Vrije Universiteit Amsterdam

WUR

Wageningen Universiteit en Researchcentrum

MUMC

Maastricht University Medisch Centrum

Financiën
De Stichting NWO-I besteedde in 2016 117 miljoen euro voor exploitatie en investeringen aan activiteiten. De baten hiervoor waren in de eerste plaats afkomstig van NWO en verder ook van de Europese Unie, de overheid, en uit samenwerking met universiteiten en het bedrijfsleven.

Personeel en output
Het personeelsbestand was eind 2016 opgebouwd uit 66 vaste wetenschappelijke stafleden, 185 postdocs, 478 onderzoekers in opleiding (promovendi van de BUW) en 356 technici en overige personeelsleden. De medewerkers produceerden in 2016 104 proefschriften, 1.238 wetenschappelijke (refereed) publicaties, rond de 1.500 overige publicaties en 11 octrooien.


Granting informatie ENW-domein nog op NWO-I-website
Alle granting informatie op deze NWO-I-website hoort thuis in het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. Over een tijd zal deze informatie een plek krijgen op de NWO-website. Kijk voor meer informatie op www.fom.nl/transitie of op de NWO-website.

 

Copyright NWO