Print deze pagina

Jaarverslagen

Op deze pagina vind je het Financieel Jaarverslag 2017 van de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I).

In dit jaarverslag legt NWO-I bestuurlijk en financieel verantwoording af over de werkzaamheden in 2017. Met deze publicatie verantwoordt NWO-I zich naar de financiers en naar de samenleving. Op deze pagina kun je het NWO-I Jaarverslag 2017 downloaden.