Print deze pagina

Jaarverslagen

Op deze pagina vind je het Financieel Jaarverslag 2018 van de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I).

In dit jaarverslag legt NWO-I bestuurlijk en financieel verantwoording af over de werkzaamheden in 2018. Met deze publicatie verantwoordt NWO-I zich naar de financiers en naar de samenleving. Op deze pagina kun je het NWO-I Jaarverslag 2018 downloaden.

Ook vind je op deze pagina de jaarverslagen uit 2017 en 2016.