Print deze pagina

Besturing NWO-I

NWO is een publiekrechtelijke organisatie, een onderdeel van de Nederlandse overheid. NWO heeft als taak het bevorderen van onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact. NWO-I is een onafhankelijke stichting, een aparte rechtspersoon dus, en bovendien geen onderdeel van de overheid. NWO houdt wel toezicht op NWO-I vanwege het belang van het wetenschappelijk onderzoek dat erin wordt uitgevoerd, en ook om toe te zien op de integriteit van NWO-I als algemeen nut beogende instelling. Daartoe zitten bestuursleden van NWO onbezoldigd in het Stichtingsbestuur van NWO-I.

Het Stichtingsbestuur van NWO-I is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de NWO-instituten.
De raad van bestuur van NWO - die een personele unie vormt met het Stichtingsbestuur van NWO-I - is verantwoordelijk voor de integrale strategie, missie en programmering van de NWO-instituten.

Leden Stichtingsbestuur NWO-I en raad van bestuur NWO

Confidental Infomation