NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/onderzoek/

Geprint op :
12 november 2019
02:46:24

FOM --> NWO ≥ 2017 
De huidige FOM-organisatie vormt vanaf 2017 samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe NWO-organisatie. In de loop van het jaar zal alle informatie op deze website aangepast worden, conform de nieuwe organisatiestructuur van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.

##

De Stichting FOM financiert natuurkundig onderzoek in Nederland. FOM voert het onderzoek zelf ook uit. FOM-onderzoekers werken op twee soorten locaties: in instituten en in onderzoeksgroepen bij universiteiten.

Subgebieden
Het werkterrein van FOM bestaat uit verschillende onderzoeksgebieden, ofwel subgebieden:
- Subatomaire fysica
- Nanofysica/-technologie
- Gecondenseerde materie en optische fysica
- Fysica van levensprocessen
- Fusiefysica
- Fenomenologische fysica
- Overige fysica
- Speerpunt funderend energieonderzoek

Subsidie-instrumenten en onderzoeksprogramma's
FOM beschikt over verschillende subsidie-instrumenten voor de uitvoering van natuurkundig onderzoek. Op welke manieren FOM onderzoek financiert, leest u in de rubriek Onderzoekssubsidies. De verschillende programma's vindt u in de rubriek Onderzoeksprogramma's.

Faciliteiten
Een van de doelstellingen van FOM is het (mede)beheren en toegankelijk maken van nationale faciliteiten voor onderzoekers uit binnen- en buitenland.

Meer informatie
Instituten
FOM-werkgroepen aan universiteiten
Onderzoeksgebieden
Onderzoekssubsidies
Onderzoeksprogramma's
Informatie over nationale faciliteiten