NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/algemene-informatie/

Geprint op :
9 december 2019
02:44:24

Transitie NWO
Per 1 januari 2017 is FOM omgevormd tot NWO-I. Samen met andere NWO-onderdelen vormt FOM een nieuwe organisatie, in het kader van de transitie van NWO. Het FOM-bureau is in drie delen gesplitst: een deel (granting) gaat naar het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), een deel naar het onderdeel Bedrijfsvoering van het nieuwe NWO, en het deel dat de instituten en de universitaire werkgroepen ondersteunt is omgevormd tot de NWO-I. De NWO-instituten NSCR, NIOZ, ASTRON, CWI en SRON zijn op 1 januari 2018 met die institutenorganisatie gefuseerd.

Hoe regel ik mijn personeelszaken?
De afdeling P&O NWO-I is er voor al uw vragen rondom personeelszaken. Twijfelt u aan de juiste interpretatie van een regeling of mist u informatie, neem dan contact op met de afdeling P&O NWO-I. Dit geldt ook voor bijzondere omstandigheden waarin de regelingen niet voorzien. NWO-I People is de portal waar u een aantal personeelszaken gemakkelijk digitaal kunt regelen en onder Formulieren vindt u bijvoorbeeld gespreksformulieren en formulieren om aanspraak te maken op een tegemoetkoming.

Wat is het laatste nieuws omtrent personeelszaken?
Op de pagina's NieuwsNieuwsbrief Inside NWO-I en Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) is het laatste nieuws te lezen omtrent de actualiteiten die met uw inkomen en arbeidsvoorwaarden te maken hebben, NWO-I en de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO).

NWO-I heeft uiteraard zorgvuldig gekeken naar de inhoud van de informatie op de website. Toch kan NWO-I niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.