NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden-op-maat/doelen/38717-2/

Geprint op :
18 augustus 2019
03:17:54

In het kader van duurzame inzetbaarheid en de balans werk en privé kan de werknemer zijn werktijd tijdelijk verminderen.

 1. De werknemer kan over een periode van maximaal vijf jaar en maximaal 890 uur bij een volledige werkweek bovenwettelijk verlof sparen.
 2. Het sparen van verlof kan alleen starten nadat de werknemer en de werkgever in onderling overleg afspraken hebben gemaakt en met elkaar hebben vastgelegd op welke wijze en voor welke periode de werktijd wordt aangepast. Indien de arbeidsduur gedurende de spaarperiode wijzigt worden de gemaakte afspraken opnieuw bekeken.
 3. Bij aanpassing van de werktijd bedraagt de resterende werktijd minimaal 60% van de omvang van de feitelijke werkweek die geldt voor aanvang van het sparen.
 4. De werknemer die vanaf het gewenste moment van starten met sparen van verlof voor dit doel een overschot aan verlof heeft (zie cao-artikel 5.3 lid 5), kan het overschot aan verlof voor dit doel inzetten en aanvullend in maximaal vijf jaar doorsparen tot maximaal 890 uur.
 5. Het verlof wordt niet toegekend met het oog op een vervroegde uitstroom/prepensionering.
 6. Dit doel gaat niet samen met deelname aan de regeling generatieplan (zie bijlage 5).
 7. Dit doel gaat niet samen met deelname aan de overgangsregeling SROI (zie cao-artikel 14.5).
 8. Maximaal vijf jaar nadat gestopt is met het sparen van verlof, wordt het gespaarde verlof geacht te zijn opgenomen. Na die vijf jaar komt het niet opgenomen verlof te vervallen (zie cao-artikel 5.4.lid 2).
  Bij ziekte wordt verlof opgebouwd conform de afspraken in cao-artikel 5.6.
 9. Deelname aan dit doel wordt opgeschort op het moment en voor zover de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren wordt stopgezet in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.