NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden-op-maat/doelen/extra-reiskostenvergoeding-woon-werkverkeer-en-fiets-doel-3/

Geprint op :
25 augustus 2019
18:24:25

Een verhoging van de onbelaste vergoeding van woon-werkverkeer
Door vermindering van het brutosalaris met het fiscaal vrijgestelde bedrag aan reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en uitbetaling van ditzelfde bedrag als netto-reiskostenvergoeding ontvangt u per maand een netto fiscaal voordeel.

Het netto-voordeel hangt af van de reisafstand en het aantal reisdagen per week. Wel moet rekening worden gehouden met de eventueel te ontvangen reguliere reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Het bedrag dat men hiervoor ontvangt wordt afgetrokken van het AVOM-bedrag. Het gebruik van dit doel is beperkt tot een enkele reisafstand woon-werkverkeer per dag gemeten via de meeste recente versie van de digitale ANWB routeplanner (snelste weg en actuele verkeerssituatie uitgeschakeld) met een ondergrens voor uitbetaling van € 5,00 per maand.

De berekening van de vergoeding 'reizen met openbaar vervoer' wordt alleen toegepast wanneer de kosten van het ov-abonnement hoger zijn dan de berekende reiskostenvergoeding op basis van € 0,19 per kilometer.

Uit een rekenregel van de Belastingdienst volgt dat gerekend moet worden met 214 werkbare dagen per jaar (42,8 weken). Hoeveel de onbelaste vergoeding bedraagt, kunt u uitrekenen aan de hand van de rekenregel in het onderstaande voorbeeld.

Rekenvoorbeeld bij reisafstand van < 10 km
Een fulltime werknemer die op 6 km afstand van zijn werk woont.
De werknemer mag onbelast ontvangen (214 x 2 x 6 km x € 0,19)/12 = € 40,66 per maand.
De werknemer ontvangt van NWO-I maandelijks € 25,68 per maand.
Er resteert dan een fiscale aftrekpost (= inlevering brutosalaris) van € 14,98 per maand.
De vermindering van het brutosalaris met € 14,98 per maand geeft een nettosalarisvermindering van ongeveer € 8,69 per maand (bij een loonbelastingtarief van 42%), terwijl NWO-I netto € 14,98 mag betalen.
Het fiscale voordeel is derhalve € 14,98 - 8,69 = € 6,29 netto per maand.

Rekenvoorbeeld bij reisafstand van > 10 km
Een fulltime werknemer die op 50 km afstand van zijn werk woont.
De werknemer mag onbelast ontvangen: (214 x 2 x 50 km x € 0,19) : 12 = € 338,83 per maand
Af: de werknemer ontvangt van NWO-I maandelijks: € 151,58 per maand.
Resteert: een fiscale aftrekpost van (= inlevering brutosalaris) € 187,25 per maand.

De vermindering van het brutosalaris met € 187,25 per maand geeft een nettosalaris vermindering van ongeveer € 109,00 per maand (bij een loonbelastingtarief van 42 procent) terwijl NWO-I als netto-aanvulling op de reiskostenvergoeding € 187,25 mag uitbetalen. Het (fiscale) voordeel is derhalve € 187,25 - € 109,00 = € 78,25 netto per maand.

Deelname aan dit doel heeft geen gevolgen voor de pensioenopbouw. De Belastingdienst heeft besloten dat indien men jaarlijks de keuze heeft om dit doel te beëindigen, een vermindering van salaris de basis voor de pensioenopbouw niet hoeft te verlagen. De verschuldigde pensioenpremies blijven daardoor ongewijzigd.

Fiets voor woon-werkverkeer
Aan de vergoeding voor een fiets voor woon-werkverkeer zijn beperkingen gesteld. Het bedrag (brutosalaris en/of vakantie-uren), dat voor de fiets kan worden ingezet bedraagt maximaal € 750,00. Als uw fiets duurder is dan het toegestane bedrag, komt het meerdere voor uw eigen rekening.

U kunt alleen van deze regeling gebruikmaken als u de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer (mag ook een gedeelte van het traject zijn) op meer dan de helft van het aantal reisdagen. Daarom moet u dat door ondertekening van het aanvraagformulier verklaren. U kunt niet vaker dan eens per vijf kalenderjaren van de regeling gebruikmaken.

Eventuele kortingen, bijvoorbeeld in verband met de inruil van een oude fiets, moeten wij verrekenen. Als u door het inruilen van een oude fiets € 100,00 korting krijgt op een fiets van € 750,00, dan wordt de regeling uitgevoerd alsof de nieuwe fiets € 650,00 heeft gekost.

De werkgever maakt, afhankelijk van uw keuze, na een positieve toetsing en na ontvangst van de nota en het betalingsbewijs, de aanschafkosten aan u over met het eerstvolgende salaris of verminderd het verlofsaldo met het aantal vakantie-uren.