NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden-op-maat/doelen/kopen-extra-vakantie-uren-doel-1/

Geprint op :
14 augustus 2019
15:03:14

U kunt uw verlofsaldo met maximaal 80 uur per jaar verhogen. Voor degenen die niet de volledige werktijd werken geldt een lager maximum, naar rato. De gekochte uren verjaren net als 'gewone' vakantie-uren.

Wat een vakantie-uur u kost kunt u als volgt vaststellen. Uitgangspunt is het salaris plus bepaalde toelagen zoals die voor u zouden gelden bij een volledige arbeidsduur en hier worden de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering bijgeteld. Het resultaat wordt gedeeld door 165.

Voorbeeld
Een fulltime werknemer heeft een salaris van € 2.080,00 bruto per maand. Twee weken vakantie erbij kost deze werknemer € 2.080,00/165*80*1,1633 = € 1.173,17 bruto, dit is ruim € 680,00 netto en dus zo'n € 56,67 netto per maand.