NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden-op-maat/doelen/levensloop-doel-6/

Geprint op :
21 augustus 2019
03:16:31

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Er bestaat een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022, waarbij werknemers welke op 1 januari 2011 een levensloopsaldo saldo van ten minste € 3.000,- hadden en dit bedrag nog niet hebben opgenomen, door mogen sparen bij een nieuwe werkgever.

Wat moet de medewerker doen om aan levensloop deel te kunnen nemen?

  • De medewerker heeft een lopende levenslooprekening of –verzekering.
  • De medewerker vraagt door middel van het AVOM-formulier bij de werkgever deelname aan levensloop aan.

Wat mag de medewerker maximaal inleggen en hoe gaat het dan verder met het geld? 

In de levensloopregeling kan tot een maximum van 12% van het bruto jaarsalaris worden ingelegd. De bronnen daarvoor zijn vakantieverlofuren (maximaal 120 per jaar) en/of salaris (maximaal 12%). Bij inzet van de vakantieverlofuren wordt de waarde ervan omgerekend naar een bedrag. In geen geval mag bij deelname het totale tegoed op de levenslooprekening méér bedragen dan 210% van het bruto inkomen.

De medewerker geeft aan welk bedrag hij bruto wil inleggen. De werkgever houdt daarop premies werknemersverzekeringen en pensioenpremie in, maar geen loonbelasting. Het resterende bedrag wordt gestort op de levenslooprekening of in de levensloopverzekering van de medewerker.