NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden-op-maat/doelen/vakbondscontributie-doel-5/

Geprint op :
21 augustus 2019
03:11:10

Werknemers die lid zijn van een vakbond hebben de mogelijkheid om de vakbondscontributie bruto van het salaris in te laten houden en netto uit te laten betalen. Dat is gunstig want als een bedrag op het brutoloon wordt ingehouden, betaalt u als werknemer over dat bedrag geen belasting en sociale premies. Het is alleen mogelijk om als bron brutosalaris in te zetten voor dit AVOM-doel. U betaalt uw contributie rechtstreeks aan uw vakbond en de kosten worden door NWO-I achteraf verrekend. Bij dit doel kan alleen gekozen worden voor verrekening in de maand december. Ook als u een deel van het jaar lid bent geweest van een vakbond, kan de betaalde contributie in december worden verrekend. U kunt het lidmaatschap van maximaal één vakbond declareren.