NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden-op-maat/hoe-doet-u-mee/

Geprint op :
14 oktober 2019
13:41:48

Hoe doet u mee?
Via NWO-I People kunt u uw aanvraag indienen. Na het verzenden komt het formulier automatisch ter verwerking op de juiste plaats terecht.

Indien gewenst kunt u meerdere doelen kiezen per kalenderjaar. Per doel zijn de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de inzet van bronnen (brutosalaris/vakantie-uren) aangegeven. Aan de inzet van bronnen en de keuze van doelen zijn voorwaarden gesteld. Lees daarom ook de toelichting bij de bronnen en de doelen.

Let op: Wanneer u vakantie-uren wilt inzetten van het jaar waarin u het aanvraagformulier instuurt, dan moet het formulier vóór 1 december van dat jaar in het bezit zijn van de salarisadministratie. U kunt geen gebruik maken van AVOM als uw dienstverband, bij effectuering van uw AVOM-keuze, korter is dan zes maanden en er geen uitzicht op verlenging is. Deze voorwaarde geldt niet als u vakantie-uren laat uitbetalen via AVOM.

Medewerkers van de NWO-instituten
Naast NWO-I People is er voor ieder doel ook een deelnameformulier. Deze zijn te vinden bij de toelichting op ieder doel of bij 'Formulieren' op de website.

Lever het ingevulde deelnameformulier, voorzien van handtekening, in bij uw personeelsfunctionaris. Medewerkers van de NWO-instituten, die geen toegang hebben tot internet of daarbij moeilijkheden ondervinden, kunnen zich wenden tot hun personeelsfunctionaris.

Medewerkers van het NWO-I-bureau en op universitaire locaties
Naast NWO-I People is er voor ieder doel ook een deelnameformulier. Deze zijn te vinden bij de toelichting op ieder doel of bij 'Formulieren' op de website.

Vul het deelnameformulier in en stuur het op of lever het in, voorzien van handtekening, bij P&O NWO-I, Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht.

Als u op een van de universitaire locaties werkt en geen toegang heeft tot internet of daarbij moeilijkheden ondervindt, kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen.