NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden-op-maat/wat-is-avom/

Geprint op :
20 juli 2018
00:50:35

De afkorting AVOM staat voor ArbeidsVoorwaarden Op Maat. AVOM berust op het principe dat u met uw werkgever de afspraak maakt dat u gedurende enige tijd een lager salaris krijgt of de afspraak dat u enige tijd afziet van een aantal vakantiedagen (de bronnen) maar daarvoor in ruil iets terugkrijgt zoals een fiets, een hogere reiskostenvergoeding etc. (de doelen). U maakt aanvullende afspraken over arbeidsvoorwaarden. Deze worden schriftelijk vastgelegd.

AVOM kent twee bronnen:
1. vakantie-uren
2. brutosalaris

Hiermee kunt u verschillende doelen kopen: 
1. Kopen vakantie-uren
2. Uitbetalen vakantie-uren
3. (Extra) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en fiets
4. Vermindering eigen bijdrage studiekosten
5. Vakbondscontributie