NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/cao/

Geprint op :
9 december 2019
04:09:30

Op 12 februari 2018 hadden de werkgevers verenigd in de WVOI (NWO, NWO-I en KB) met de werknemersorganisaties (AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF) een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao. De werknemersorganisaties hebben dat akkoord vervolgens aan hun leden voorgelegd. Op 27 maart 2018 hebben ze laten weten dat het cao-akkoord definitief is (zie nieuwsbericht).

De definitieve Cao-Onderzoeksinstellingen (Cao-OI) 2018-2019 treft u aan in de rechterbovenhoek van deze pagina en is eveneens te downloaden via de WVOI-website.
 
Een cao bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden, waaronder loon en vrije dagen, die in de individuele arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen.