NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/gunstige-arbeidsvoorwaarden-vrouwen/

Geprint op :
14 oktober 2019
13:24:08

In 2020 wil NWO-I zelf twintig procent vrouwen in dienst hebben in hogere functies. Daarom heeft NWO-I een aantal gunstige arbeidsvoorwaarden die moeten bijdragen aan het laten aansluiten van privé en werk. Zo heeft NWO-I goede faciliteiten als betaald en onbetaald ouderschapsverlof en wordt de mogelijkheid van parttime werk geboden. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een onderzoeker in opleiding kan onder omstandigheden worden verlengd, bijvoorbeeld bij zwangerschap, ouderschapsverlof of deeltijd werken. Verder kent NWO-I een regeling voor zorg- en calamiteitenverlof. Een specifieke regeling betreft de mogelijkheid van kinderopvang tijdens dienstreizen. Ook de algemene regelingen voor telewerken, de mogelijkheid om vakantiedagen te kopen en verkopen, en eventueel flexibele werktijden zijn een stimulans voor zowel vrouwen als mannen om hun privé en werkend leven zo goed mogelijk te combineren.