NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/cor-inside-nwoi/inside-nwo-i-maart-2018/

Geprint op :
15 oktober 2019
13:53:38

Maak kennis met COR NWO-leden Sjoerd Wouda en Robbert Bloem
Een nieuwe COR NWO-rubriek: maak kennis met de COR NWO-leden! Wie zijn toch die collega's die namens de werknemers maandelijks met de raad van bestuur om tafel zitten om over NWO-zaken te praten? Maak deze maand kennis met Sjoerd Wouda (AMOLF) en Robbert Bloem (ARCNL). De interviews vind je hier.  

Positief advies investering nieuwbouw SRON in Leiden
Er zijn plannen om de Utrechtse locatie van NWO-instituut SRON te verhuizen naar de campus van de Universiteit Leiden. NWO zal investeren in een nieuw gebouw voor SRON. De raad van bestuur van NWO heeft de COR NWO gevraagd om te adviseren over deze investering.

De COR NWO heeft gekeken of de omvang van de investering duidelijk is en of de risico’s voor NWO tot een minimum worden beperkt. De COR NWO heeft begin maart een positief advies over de investering gegeven. Ook heeft de COR NWO geadviseerd om het voor personeel aantrekkelijk te maken om mee te verhuizen naar Leiden en om de SRON-werknemers nauw te betrekken bij de verhuisplannen. De COR NWO hoopt dat de investering leidt tot een succesvolle relocatie van SRON.

COR NWO akkoord met overgangsregeling UVR
Het zal vrijwel niemand zijn ontgaan. Er zijn nieuwe NWO-uitvoeringsregelingen voor 2018 en 2019. De COR NWO en de werkgevers hebben eind 2017 een akkoord bereikt over de tekst van de nieuwe NWO-uitvoeringsregelingen. De COR NWO is er van overtuigd dat een zo gunstig mogelijk resultaat is behaald. De COR NWO is in februari akkoord gegaan met de overgangsregeling die bij de UVR hoort. Eventuele individuele nadelige gevolgen op het salarisstrookje worden over een periode van acht jaar afgebouwd. De COR NWO zal monitoren of de uitvoering goed verloopt.

Organogram COR NWO
Enig idee hoe COR NWO eigenlijk is samengesteld? De COR NWO heeft op dit moment 16 zetels en 1 gastzetel. Omdat beelden meer zeggen dan woorden, wordt op deze pagina een organogram weergegeven.

Meer informatie over de COR NWO
Kijk op de NWO-I website: www.nwo-i.nl/cor of mail je vragen, opmerkingen of suggesties naar cor@nwo.nl.