NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/cor-leden/elwin-dijck/

Geprint op :
6 december 2019
21:08:23

Ik werk als onderzoeker-in-opleiding aan experimenten om metingen te verrichten aan een enkel gevangen barium- of radium-ion. Ik ben in september 2012 op het (toenmalige) KVI begonnen aan dit promotieonderzoek met als doel de fundamentele symmetrieën van het Standaardmodel te testen.

Naast mijn wetenschappelijke werk lijkt het mij interessant meer te leren over wat er allemaal komt kijken bij een organisatie als NWO-I. Er is nu een bijzondere tijd aangebroken voor NWO-I (voorheen FOM) in het transitieproces naar het nieuwe NWO en dit levert ook de nodige vragen op over de toekomst van de werknemers. Zeker in deze periode vind ik het daarom belangrijk dat de belangen van de NWO-I-medewerkers bij de Rijksuniversiteit Groningen vertegenwoordigd blijven in de Centrale Ondernemingsraad. Neem gerust contact op als je vragen of opmerkingen hebt.
----
I'm a PhD student working on measurements with single trapped barium and radium ions. I started my PhD research project in September 2012 at the (former) KVI with the goal of testing the fundamental symmetries of the Standard Model.

In addition to my scientific work, I'm interested in learning more about the inner workings of the NWO-I organization. The current transition process of NWO hails a special time for NWO-I (formerly FOM) and its employees, and will raise questions about coming changes. I would like to ensure that the interests of the FOM employees at the University of Groningen will be continued to be represented in the Central Works Council during this time.

Please contact me if you have any questions or suggestions.