NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/cor-leden/han-genuit/

Geprint op :
15 oktober 2019
12:51:12

In 2003 ben ik begonnen als stagiair technische natuurkunde bij het ITER-ECRH team op het toenmalige FOM Rijnhuizen, nu instituut DIFFER. Na mijn studie heb ik een tijdje doorgebracht in het bedrijfsleven, maar in 2007 deed zich de mogelijkheid voor om terug te komen bij DIFFER als software engineer. Ik werk voornamelijk aan control en data-acquisitie software, in het bijzonder aan database ontwikkeling, diagnostieken en automatisering van data-analyse.  

Sinds 2011 ben ik lid en (vice)secretaris van de Ondernemingsraad DIFFER, waar ik met veel plezier aan deelneem. Ik vind het medezeggenschapswerk erg belangrijk en ook heel leerzaam, je leert op een hele andere manier naar een organisatie en haar bedrijfsprocessen te kijken. Vanaf 2013 ben ik invallend lid en sinds 2014 volledig lid van de COR als vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad DIFFER.
----
In 2003 I started working at FOM Rijnhuizen, now called Institute DIFFER, as a technical physics trainee in the ITER-ECRH team. After my study I worked for a while at an IT company, but in 2007 an opportunity arrived to come back to DIFFER as software engineer. I work mostly on control and data-acquisition software, especially on database development, diagnostics and the automation of data-analysis.

Since 2011 I am member and (vice-)secretary of the DIFFER Works Council, which I enjoy very much. I think participation in a Works Council is very important and also very educational as you learn to look at an organisation and its processes in a different light. In 2013 I started as reserve member in the Central Works Council and became a full member in 2014 as a representative for DIFFER.