NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/cor-leden/jan-just-keijser/

Geprint op :
6 december 2019
21:47:42

Sinds 2005 werk ik bij het Nikhef als senior scientific programmer binnen de PDP (Physics Data Processing) en CT (Computer Technology) groepen. Behalve dat ik mij bezig hou met 'grid computing', IT beveiliging en netwerk technologieën ben ik ook een van de webmasters van de Nikhef websites. In 2011 ben ik lid geworden van de Nikhef OR en sinds 2013 afgevaardigd in de COR.

Een goed functionerende OR is van belang voor de gehele organisatie, zowel voor de medewerkers als voor de directieteams van de verschillende onderdelen van NWO-I. Ik hoop hieraan mijn steentje bij te kunnen dragen. Voor mij zijn privacy en (IT) beveiliging belangrijke vraagstukken, maar uiteraard kan je mij over (bijna) alles aanspreken als lid van de (C)OR. Ik ben te vinden in kamer H0157 van het Nikhef.
----  
In 2005 I started working for Nikhef as a senior scientific programmer for both the PDP (Physics Data Processing) and CT (Computer Technology) groups. Apart from 'grid computing', IT security and networking technologies I am also one of the webmasters of the Nikhef websites. In 2011 I joined the Nikhef Work Council (NOR) and since 2013 as delegate to the Central Work Council (COR).

A well-functioning work council is important for the entire organisation, for employees as well as for the directorate teams of the different institutes that form NWO-I. I hope I can contribute a little to this. Privacy and (IT) security are important topics for me, but, being a (C)OR member you can contact me about (almost) anything, of course. My office is H0157 at Nikhef.