NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/cor-leden/jeroen-van-houwelingen/

Geprint op :
14 oktober 2019
12:45:22

Sinds 2015 werk ik op het FOM-bureau (nu Bureau NWO-I) als programmacoördinator. Hiervoor was ik reeds 5 jaar werkzaam binnen de NWO-koepel bij STW (nu NWO Toegepaste en Technische Wetenschappen).
----

I have been working at the FOM office (now NWO-I Office) as a programme officer since 2015. Before that I worked within NWO at the Technology Foundation STW (now NWO Applied and Engineering Sciences) for five years.