NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/cor-leden/marc-de-voogd/

Geprint op :
6 december 2019
22:09:39

Het is een eer om Leiden te vertegenwoordigen in de COR. Ik ben er van overtuigd dat een goede organisatie als NWO-I kan leiden tot een uitdagende werkomgeving waar werknemers gestimuleerd worden om kritisch en wetenschappelijk te denken. Tevens kan een organisatie de interactie tussen werkgroepen bevorderen, hetgeen mijns inziens cruciaal is voor progressief onderzoek. Om dit te bereiken heeft NWO-I de feedback nodig van haar werknemers, ook vanuit Leiden. Daarom zou ik graag in gesprek gaan met de NWO-I-medewerkers in Leiden en hun belangen vertegenwoordigen in de organisatie. Daarnaast wil ik deze kans gebruiken om uit te vinden in hoeverre het mij lukt om de verschillende belangen naar ieders tevredenheid te dienen.
----
It is an honour to be the representative for Leiden in the COR. I am convinced that an excellent organization like NWO-I can lead to a challenging working environment where employees get the best training in thinking critically. Also, an organization which stimulates the interaction between workgroups is, in my opinion, crucial for optimizing progressive research. To reach this level of organization NWO-I needs the feedback from their employees. Therefore I would like to start the conversation with people from Leiden and represent their interests at NWO-I.

Additionally, I would like to use this opportunity to find out to what extent I can succeed in simultaneously serving the interests of many different people.