NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/cor-leden/sjoerd-vogels/

Geprint op :
17 oktober 2019
20:32:29

Ik ben derdejaars PhD op de afdeling Molecuul- & Laserfysica van de Radboud Universiteit. Ik heb Natuur- en Sterrenkunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit, met een master in Wetenschapscommunicatie. Deze master focust zich op de positie van de wetenschap in de samenleving in de 21ste eeuw. Hoewel mijn passie bij de natuurkunde bleef, wat resulteerde in mijn huidige PhD, was het bekijken van de wetenschap vanuit een ander oogpunt erg interessant. Met deze achtergrond hoop ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de COR. In de Centrale Ondernemingsraad wil ik kijken wat NWO-I kan doen voor haar werknemers op de Radboud Universiteit en TU Eindhoven om ervoor te zorgen dat zij voldoende tijd kunnen blijven besteden aan hun onderzoek om succesvol te zijn in de wetenschap. Input is hierbij van harte welkom!
----
I am a third year PhD at the Molecular- & Laser Physics department of the Radboud University. I studied Physics & Astronomy at the Radboud University, with a master in science communication. This master focuses on the position of the scientific community in the 21st century society. Although my passion remained at studying Physics, resulting in my current PhD, looking at the scientific community from a different perspective was very interesting. With this background I hope to make a positive contribution to the Central Works Council.

In the Central Works Council I'd like to experience what NWO-I can do for its employees at the Radboud University and TU Eindhoven to make sure that they can remain spending sufficient time on their research to be successful in science. All input is welcome!