NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/cor-leden/sjoerd-wouda/

Geprint op :
15 oktober 2019
13:45:59

Ik werk nu meer dan 15 jaar bij het instituut AMOLF en sinds het begin van 2015 ook voor het ARCNL. Ik ben software engineer en maak computerprogramma's voor het analyseren van data en het aansturen van meetopstellingen. In ben eerder lid geweest van de COR in de periodes 2005-2006 en 2011-2014. In deze zittingstermijn (2015-2016) ben ik ook voorzitter van de lokale ondernemingsraad van AMOLF.
----
For more than 15 years I've been working at the Institute AMOLF. I'm a software engineer and I develop computer programs to analyze data and control measurement setups. I've been a member of the central works council in 2005-2006 and in 2011-2014. In this term (2015-2016) I am also chair of the local works council of AMOLF.