NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/welkom/

Geprint op :
17 november 2017
13:58:14

COR staat voor Centrale Ondernemingsraad. Wat doet een (centrale) ondernemingsraad? De ondernemingsraad werkt namens de werknemers samen met de bestuurder aan het goed functioneren van de organisatie. Nu FOM per 1 januari 2017 is omgevormd tot NWO-I is er het een en ander veranderd voor de (centrale) medezeggenschap.

In januari 2017 is een (voorlopige) COR NWO gestart. Alle organisatieonderdelen van het nieuwe NWO zijn in de COR NWO vertegenwoordigd. In mei 2017 zijn op diverse plekken verkiezingen gehouden en in juni 2017 is de nieuwe tweejarige zittingstermijn gestart van de nieuwe COR NWO. Zie voor de samenstelling van de COR NWO het tabblad COR-leden.

De nieuwe COR NWO is te bereiken via cor@nwo.nl

In 2017 vergadert de COR NWO om de week. Eens per vier weken is dat samen met de bestuurder (een zogenaamde 'overlegvergadering'). Kijk voor de vergaderdata van de komende periode bij 'Meer Informatie.'

Nieuws van de COR

 • [3 augustus 2017] Harmonisatie Uitvoeringsregelingen
  In de Uitvoeringsregelingen (UVR) liggen de afspraken vast over je secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemer, zoals vergoedingen voor reiskosten woon-werkverkeer, dienstreizen, internet, promotiekosten enzovoort. Het plan is om de huidige regelingen van NWO, NWO-I (voorheen FOM), CWI en NIOZ dit najaar te harmoniseren en samen te voegen tot één nieuwe gezamenlijke UVR. Dit gebeurt in overleg tussen de betrokken werkgevers en de (centrale) ondernemingsraden. De COR heeft bij de ondernemingsraden van de instituten en de bureaus geïnventariseerd aan welke regelingen werknemers veel waarde hechten en zal de resultaten meenemen in de onderhandelingen.
 • [3 augustus 2017] Advies COR organisatieaanpassing NWO-I
  De COR heeft eind juli advies uitgebracht over de organisatieaanpassing van NWO-I, als gevolg van de juridische fusie van ASTRON, SRON, NSCR, CWI en NIOZ met NWO-I. De COR heeft geconcludeerd dat de gevolgen voor de takenpakketten van medewerkers gering zijn en heeft geen bezwaar tegen de wijzigingen. De COR heeft wel zijn zorgen geuit over de werkdruk voor medewerkers als gevolg van de transitie en heeft geadviseerd om maatregelen te nemen. Ook heeft de COR geadviseerd om tijdig met de werknemers te communiceren over alle veranderingen en om draagvlak te creëren.
 • [3 augustus 2017] Zomerreces COR NWO
  De COR-vergaderingen van 1 en 15 augustus vervallen vanwege de vakantieperiode. Op 29 augustus is de volgende COR-vergadering.
 • [15 juni 2017] Advies COR over juridische fusie instituten met NWO-I
  De COR heeft op 13 juni een advies aan de RvB NWO gestuurd over de juridische fusie van de instituten ASTRON, SRON, NSCR, CWI en NIOZ met NWO-I. De COR denkt dat de vorming van één institutenstichting een meerwaarde kan hebben voor alle partijen. De COR ziet expliciet kansen in een centrale coördinerende en faciliterende rol van het Bureau NWO-I op het gebied van opleidingen voor promovendi. Dit kan leiden tot kwaliteitsverhoging en kostenverlaging. De COR adviseert om de regelingen met significante salariscomponenten uit de CWI-UVR te halen voordat alle Uitvoeringregelingen geharmoniseerd worden en om reeds toegezegde en geoormerkte gelden beschikbaar te houden voor de aangewezen doeleinden.

 • [15 mei 2017] Opleidingen voor promovendi
  NWO-I heeft nu (nog) een kwalitatief hoogstaand cursusaanbod, speciaal voor promovendi, op het gebied van loopbaanoriëntatie en persoonlijke ontwikkeling. De COR vindt het belangrijk dat dit ook zo blijft. Het opleiden van onderzoekers, in het bijzonder van promovendi ter voorbereiding van hun promotie, is tenslotte een belangrijke functie van NWO-I. Daarnaast is de COR van mening dat voor alle promovendi binnen NWO-I dezelfde opleidingsvoorwaarden zouden moeten gelden. De COR bespreekt dit onderwerp binnenkort met de Raad van Bestuur.

Klik hier voor het nieuwsarchief van de COR.

Je kunt onder 'meer informatie' (rechtsboven) het reglement van de COR in pdf downloaden. Ook vind je daar de afspraken tussen de COR en Stichting FOM.

Als je vragen hebt over de COR, over NWO-I of als je de hulp van de COR wilt inschakelen voor een NWO-I-gerelateerde kwestie, dan horen we dat graag! Je kunt contact opnemen met jouw lokale vertegenwoordiger of met onze ambtelijk secretaris.