NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/welkom/

Geprint op :
26 juni 2017
14:08:01

COR staat voor Centrale Ondernemingsraad. Wat doet een (centrale) ondernemingsraad? De ondernemingsraad werkt namens de werknemers samen met de bestuurder aan het goed functioneren van de organisatie. Nu FOM per 1 januari 2017 is omgevormd tot NWO-I is er het een en ander veranderd voor de (centrale) medezeggenschap.

In januari 2017 is een (voorlopige) COR NWO gestart. Alle organisatieonderdelen van het nieuwe NWO zijn in de COR NWO vertegenwoordigd. In mei 2017 zijn op diverse plekken verkiezingen gehouden en in juni 2017 is de nieuwe tweejarige zittingstermijn gestart van de nieuwe COR NWO. Zie voor de samenstelling van de COR NWO het tabblad COR-leden.

De nieuwe COR NWO is te bereiken via cor@nwo.nl

In 2017 vergadert de COR NWO om de week. Eens per vier weken is dat samen met de bestuurder (een zogenaamde 'overlegvergadering'). Kijk voor de vergaderdata van de komende periode bij 'Meer Informatie.'

Nieuws van de COR

 • [15 juni 2017] Advies COR over juridische fusie instituten met NWO-I
  De COR heeft op 13 juni een advies aan de RvB NWO gestuurd over de juridische fusie van de instituten ASTRON, SRON, NSCR, CWI en NIOZ met NWO-I. De COR denkt dat de vorming van één institutenstichting een meerwaarde kan hebben voor alle partijen. De COR ziet expliciet kansen in een centrale coördinerende en faciliterende rol van het Bureau NWO-I op het gebied van opleidingen voor promovendi. Dit kan leiden tot kwaliteitsverhoging en kostenverlaging. De COR adviseert om de regelingen met significante salariscomponenten uit de CWI-UVR te halen voordat alle Uitvoeringregelingen geharmoniseerd worden en om reeds toegezegde en geoormerkte gelden beschikbaar te houden voor de aangewezen doeleinden.

 • [15 mei 2017] Adviezen over de uitbreiding van NWO-I
  De COR heeft – net als een aantal lokale ondernemingsraden – op 5 mei het verzoek gekregen om advies te geven over de fusie van SRON, ASTRON, NSCR, NIOZ en CWI met NWO-I. Daarnaast is de COR gevraagd te adviseren over de veranderingen in de organisatie, die daarmee gepaard gaan. De COR heeft een tijdelijke commissie ingesteld, om de adviezen van alle ondernemingsraden (waar mogelijk) op elkaar af te stemmen.

 • [15 mei 2017] Opleidingen voor promovendi
  NWO-I heeft nu (nog) een kwalitatief hoogstaand cursusaanbod, speciaal voor promovendi, op het gebied van loopbaanoriëntatie en persoonlijke ontwikkeling. De COR vindt het belangrijk dat dit ook zo blijft. Het opleiden van onderzoekers, in het bijzonder van promovendi ter voorbereiding van hun promotie, is tenslotte een belangrijke functie van NWO-I. Daarnaast is de COR van mening dat voor alle promovendi binnen NWO-I dezelfde opleidingsvoorwaarden zouden moeten gelden. De COR bespreekt dit onderwerp binnenkort met de Raad van Bestuur.

 • [19 april 2017] En de prijswinnaars zijn ...
  De oplossing van de jaarverslag prijspuzzel was PARTY, natuurlijk een verwijzing naar het mooie FOM70-feest in 2016. De winnaars zijn Julius de Hond (UvA) en Ayush Narsaria (VU). Zij hebben inmiddels hun bol.com cadeaukaart ontvangen. De overige inzenders hebben als troostprijs een paar mooie FOM-sokken ontvangen.

 • [19 april 2017] Nieuwe afspraken over je reiskosten en andere vergoedingen
  In de Uitvoeringsregelingen (UVR) liggen de afspraken vast over je secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemer, zoals je vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer, dienstreizen, internet, promotiekosten enzovoort. Binnen het nieuwe NWO wil men één UVR voor alle werknemers. Het plan is om de huidige regelingen van NWO, NWO-I (voorheen FOM), CWI en NIOZ dit najaar samen te voegen tot één nieuwe gezamenlijke UVR. Hierover wordt met de COR NWO onderhandeld. De COR NWO moet namelijk instemmen met de nieuwe UVR.

 • [19 april 2017] Advies over investering NWO voor nieuwe huisvesting SRON
  Het voornemen van NWO is om SRON te verhuizen van Utrecht naar Sciencepark Amsterdam. Daarom is NWO van plan (onder meer) om samen met de VU en de UvA aandeelhouder te worden van een nieuw te bouwen High Tech Instrumentation Facility (High TIF). De raad van bestuur heeft de COR in maart om advies gevraagd over de investering die nodig is voor de huisvesting van SRON. De COR heeft zich onder meer laten informeren over de financiële risico's. De COR heeft de raad van bestuur laten weten geen bezwaar te hebben tegen deze investering.

Klik hier voor het nieuwsarchief van de COR.

Je kunt onder 'meer informatie' (rechtsboven) het reglement van de COR in pdf downloaden. Ook vind je daar de afspraken tussen de COR en Stichting FOM.

Als je vragen hebt over de COR, over NWO-I of als je de hulp van de COR wilt inschakelen voor een NWO-I-gerelateerde kwestie, dan horen we dat graag! Je kunt contact opnemen met jouw lokale vertegenwoordiger of met onze ambtelijk secretaris.