NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/welkom/

Geprint op :
20 april 2019
14:35:26

COR staat voor Centrale Ondernemingsraad. Wat doet een (centrale) ondernemingsraad? De ondernemingsraad werkt namens de werknemers samen met de bestuurder aan het goed functioneren van de organisatie. Nu FOM per 1 januari 2017 is omgevormd tot NWO-I is er het een en ander veranderd voor de (centrale) medezeggenschap.

In januari 2017 is een (voorlopige) COR NWO gestart. Alle organisatieonderdelen van het nieuwe NWO zijn in de COR NWO vertegenwoordigd. In mei 2017 zijn op diverse plekken verkiezingen gehouden en in juni 2017 is de nieuwe tweejarige zittingstermijn gestart van de nieuwe COR NWO. Zie voor de samenstelling van de COR NWO het tabblad COR-leden.

De nieuwe COR NWO is te bereiken via cor@nwo.nl.

In 2017 vergaderde de COR NWO om de week. Eens per vier weken vergadert de COR samen met de bestuurder (een zogenaamde 'overlegvergadering').
In 2018 vergadert de COR NWO één keer per vier weken.
Kijk voor de vergaderdata bij 'Meer Informatie.'

Nieuws van de COR

 • [28 maart 2019] Nieuws uit nieuwsbrief Inside NWO-I maart 2019
  In de Inside NWO-I van maart alles over de COR-verkiezingen op 8 april en de enquête die de COR NWO onlangs hield onder BUW-medewerkers over ‘Ongelijke behandeling’ ten opzichte van collega’s bij de universiteiten en NWO-I. Maak kennis met COR NWO-lid Arno Gregoor, project controller bij NWO-instituut ASTRON in Dwingeloo. Lees verder.
 • [31 januari 2019] COR-verkiezingen/AVG/UVR/maak kennis met COR NWO-lid Frank van Amerongen
  In de nieuwsbrief Inside NWO-I (klik hier voor de volledige nieuwsbrief) van januari leest u alles over de aankomende COR-verkiezingen en twee thema’s waar de COR NWO zich mee bezig houdt: de privacywetgeving AVG en de Uitvoeringsregelingen (UVR). Maak ook kennis met COR NWO-lid Frank van Amerongen, hoofd van de afdeling Mechanische techniek bij NWO-instituut DIFFER.
 • [24 september 2018] Ongelijke behandeling NWO-I-promovendi 
  NWO-I-promovendi bij de universiteiten worden soms door de universiteit anders behandeld dan hun directe collega-promovendi, die wél bij de universiteit in dienst zijn. Denk aan wel of geen kerstpakket, wel of niet betaald parkeren, wel of geen toegang tot sportfaciliteiten enzovoort. De COR NWO inventariseert tegen welke problemen NWO-I-promovendi aanlopen. De COR heeft alle NWO-I-promovendi die bij de universiteiten werken vorige week een e-mail gestuurd. Daarin staat een oproep om de COR te informeren over eventuele problemen en ongelijke behandeling. Wij zijn benieuwd! Heb je de e-mail niet ontvangen? Laat het ons weten via cor@nwo.nl.

 • [24 september 2018] Visie COR op opleidingen voor NWO-I-promovendi en -postdocs
  De COR heeft de raad van bestuur zijn visie overhandigd op de centrale opleidingen voor NWO-I- promovendi en -postdocs. De COR vindt het belangrijk dat wijzigingen in het huidige cursusaanbod voortkomen uit een heldere visie op het opleiden van jonge wetenschappers en niet ad hoc worden doorgevoerd. De COR wil graag zien dat promovendi van de verschillende NWO-I-instituten en de BUW dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als het gaat om opleidingen, in ieder geval op het gebied van soft skills en loopbaanoriëntatie. NWO-I is tenslotte één werkgever. De centrale opleidingen moeten dan ook voor álle NWO-I-promovendi én -postdocs toegankelijk zijn.

 • [17 april 2018] Bekijk het COR NWO filmpje en download het Jaaroverzicht 2017!
  Wat deed de Centrale Ondernemingsraad van NWO in 2017? Ze sprak zich uit over fusies, vergoedingen, opleidingen en veilig werken. Lees erover in het Jaaroverzicht (te downloaden rechts bovenaan deze pagina), dit keer opgesteld als een Q&A. En bekijk het nieuwe COR NWO filmpje waarin de COR zich voorstelt. De COR doet meer dan jij misschien denkt ...

 • [11 januari 2018] Iedereen dezelfde Uitvoeringsregelingen
  Sinds 1 januari 2018 hebben alle medewerkers van NWO-D en NWO-I dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden. De Uitvoeringsregelingen van NWO, NWO-I, CWI en NIOZ zijn geharmoniseerd tot één regeling. De COR vindt dit een belangrijke stap in de transitie naar één NWO. In het najaar van 2017 heeft een delegatie van de COR onderhandeld met een delegatie van de werkgevers. Eind december heeft de COR het onderhandelingsresultaat goedgekeurd. In de nieuwe NWO-UVR gaan de meeste collega's er op vooruit. De COR heeft een goede overgangsregeling kunnen afspreken voor de collega's die er financieel op achteruit gaan. Eventuele individuele negatieve financiële gevolgen worden langzaam afgebouwd, over een periode van acht jaar.

 • [11 januari 2018] Speerpunten COR NWO 2018
  De COR gaat in 2018 aan de slag met de volgende vijf speerpunten:

  1. Werken aan werkdruk.
  2. Perspectief voor personeel.
  3. Oog op privacy.
  4. Veiligheid voorop.
  5. Eén NWO, één intranet.

  Bij 'Meer Informatie' vind je een nadere uitwerking van de speerpunten.

 • [7 december 2017] Fusie instituten per 1 januari 2018
  De COR NWO volgt de ontwikkelingen rond de fusie op de voet. Per 1 januari 2018 fuseren ASTRON, CWI, NIOZ,NSCR en SRON met NWO-I. De COR heeft herhaaldelijk aangedrongen op duidelijke informatie voor de werknemers van deze instituten. Inmiddels is er een lijst met Frequently Asked Questions (FAQ) opgesteld en beschikbaar gekomen op de website www.nwo-i.nl.

 • [7 december 2017] Harmoniseren Uitvoeringsregelingen (UVR): werk in uitvoering
  De COR overlegt over de voorstellen voor één nieuwe, gezamenlijke UVR met de werkgevers. In de UVR zijn zaken geregeld als vergoedingen voor reiskosten woon-werkverkeer, dienstreizen en drukkosten van proefschriften, maar ook klachtrecht. Op dit moment zijn er vier regelingen (NWO, NWO-I, NIOZ en CWI). Die worden vanwege de fusie tot één NWO samengevoegd. Dat is een ingewikkelde puzzel, maar de gesprekken verlopen constructief. De COR moet instemmen met de nieuwe regeling.

 • [7 december 2017] Leiderschapstraject: goed idee, maar wel evalueren

  In oktober heeft de COR NWO ingestemd met een opleidingsprogramma voor leidinggevenden binnen heel NWO. Het programma moet onder meer bijdragen aan een gezamenlijke leiderschapsstijl en de vorming van een gezamenlijke nieuwe NWO-cultuur (één NWO). Dat vindt de COR een goed idee. De Raad van Bestuur heeft na vragen van de COR toegezegd het traject na een jaar te evalueren. De COR NWO heeft geadviseerd om de doelstellingen helder en meetbaar te formuleren. Ook wil de COR dat er voldoende inbreng is van NWO-I bij de vorming van een nieuwe NWO-cultuur.

 • [3 augustus 2017] Advies COR organisatieaanpassing NWO-I
  De COR heeft eind juli advies uitgebracht over de organisatieaanpassing van NWO-I, als gevolg van de juridische fusie van ASTRON, SRON, NSCR, CWI en NIOZ met NWO-I. De COR heeft geconcludeerd dat de gevolgen voor de takenpakketten van medewerkers gering zijn en heeft geen bezwaar tegen de wijzigingen. De COR heeft wel zijn zorgen geuit over de werkdruk voor medewerkers als gevolg van de transitie en heeft geadviseerd om maatregelen te nemen. Ook heeft de COR geadviseerd om tijdig met de werknemers te communiceren over alle veranderingen en om draagvlak te creëren.
 • [15 juni 2017] Advies COR over juridische fusie instituten met NWO-I
  De COR heeft op 13 juni een advies aan de RvB NWO gestuurd over de juridische fusie van de instituten ASTRON, SRON, NSCR, CWI en NIOZ met NWO-I. De COR denkt dat de vorming van één institutenstichting een meerwaarde kan hebben voor alle partijen. De COR ziet expliciet kansen in een centrale coördinerende en faciliterende rol van het Bureau NWO-I op het gebied van opleidingen voor promovendi. Dit kan leiden tot kwaliteitsverhoging en kostenverlaging. De COR adviseert om de regelingen met significante salariscomponenten uit de CWI-UVR te halen voordat alle Uitvoeringregelingen geharmoniseerd worden en om reeds toegezegde en geoormerkte gelden beschikbaar te houden voor de aangewezen doeleinden.

Klik hier voor het nieuwsarchief van de COR.

Je kunt onder 'meer informatie' (rechtsboven) het reglement van de COR in pdf downloaden. Ook vind je daar de afspraken tussen de COR en Raad van Bestuur NWO.

Als je vragen hebt over de COR, over NWO-I of als je de hulp van de COR wilt inschakelen voor een NWO-I-gerelateerde kwestie, dan horen we dat graag! Je kunt contact opnemen met jouw lokale vertegenwoordiger of met onze ambtelijk secretaris.