NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-arbo/arbo-voor-medewerkers/arbocoordinatoren/

Geprint op :
6 december 2019
22:17:50

In eerste instantie kun je met vragen terecht bij je leidinggevende. Daarnaast zijn er op elke locatie arbo- en milieucoördinatoren en/of arbofunctionarissen.

Als je werkzaam bent op een van de instituten of op het NWO-I-bureau, dan kun je terecht bij:

Als je werkzaam bent in een universitaire werkgroep dan kun je terecht bij de arbocoördinator van de faculteit of bij de dienst veiligheid van de universiteit. Algemene vragen kun je stellen aan Joost Weber, hoofd Centrale Personeelsdienst a.i.