NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-arbo/brand-ongevallen-en-incidenten/wat-moet-ik-doen-bij-een-ongeval/

Geprint op :
17 oktober 2019
20:51:58

  • Meld een ongeval DIRECT. Hoe? Dat verschilt per instituut of laboratorium. Stel je op de hoogte van de lokaal geldende procedure.
  • Je leidinggevende en/of de arbocoördinator zal, aan de hand van jouw ervaring, (samen met jou) maatregelen treffen om de oorzaak weg te nemen of het risico te verkleinen waardoor herhaling voorkomen kan worden.
  • Ernstige ongevallen (ziekenhuisopname, blijvend geestelijk of lichamelijk letsel) worden direct gemeld aan de Inspectie SZW. Dit doet de arbocoördinator, leidinggevende of zijn vervanger.
  • Wanneer je via NWO-I werkzaam bent op een van de universiteiten meld je betrokkenheid bij ongevallen dan ook bij de centrale arbocoördinator.