NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-arbo/werken-met-lasers/wat-zijn-de-risicos/

Geprint op :
15 oktober 2019
14:12:09

Risico's van het laserlicht
Zowel de directe als gereflecteerde lichtbundel kunnen gevaar opleveren voor het oog en de huid. Lensen en spiegels kunnen de vermogens en energiedichtheid nog verhogen. Voorkom ongelukken door je aan de regels te houden.  

Risico's van toegepaste chemicaliën en gassen
Laserkleurstoffen (dye) zijn vaak kankerverwekkend. Ook de oplosmiddelen, die je hierbij gebruikt, kunnen giftig en soms kankerverwekkend zijn. Lees hier welke maatregelen je kunt treffen. Zie ook: werken met gevaarlijke stoffen en gassen

Risico's van elektriciteit bij lasers
Vooral tijdens onderhoudswerkzaamheden is er verhoogd risico van onder spanning staande delen. Gebruik aardstokken voor het ontladen van grote condensatoren, zie ook: werken met elektriciteit.