NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-carriere/fubogesprekken/

Geprint op :
17 oktober 2019
20:27:51

Jaarlijks voert u met uw leidinggevende een functionerings- en beoordelingsgesprek. Hierin bespreekt u de wederzijdse werkrelatie, de taakstelling in een bepaalde periode en de wijze van functievervulling.

De aard van de afspraken over taakstelling en ontwikkeling in het functionerings- en beoordelingsgesprek verschillen per type personeel.
Als u een tijdelijk contract heeft, ligt het accent vooral op dat wat u tijdens uw aanstelling moet realiseren. Ook bespreekt u de voortzetting van uw loopbaan na afloop van uw contract.
Als u een vast contract heeft, bespreekt u wat u moet realiseren binnen een bepaalde periode. In het gesprek komt ook de verdere ontwikkeling vanuit de functie aan de orde.

Voor het voeren en vastleggen van deze gesprekken heeft NWO-I één verslag Functionerings- en beoordelingsgesprek ontwikkeld. U kunt dit verslag op deze pagina downloaden. U gebruikt hetzelfde formulier of u nu een vast of een tijdelijk contract heeft.

Maar als u promovendus bent, dan voert u jaarlijks een planning- en evaluatiegesprek. Zie de informatie onder Planning en evaluatiegesprekken voor oio's

De gehele regeling vindt u in UR-14: Functionerings- en beoordelingsgesprekken & Professionele ontwikkelingsplannen.