NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-carriere/functiewaardering/

Geprint op :
17 oktober 2019
19:33:06

De inschaling van u als NWO-I-werknemer is onder andere afhankelijk van uw functie. De Cao-OI schrijft: "van de aard en het niveau van de functie". In de praktijk betekent dit dat voor elke functie een beschrijving geldt en dat er bij elke functie(beschrijving) op een voorgeschreven manier een functieniveau wordt bepaald. Het functieniveau is een salarisschaal. Het is de salarisschaal waarin NWO-I iemand inschaalt die de functie volledig uitvoert.

Het bepalen van het niveau, de zogenaamde functiewaarderingsmethodiek, is bij NWO-I sinds 1 juli 2003 gebaseerd op de Functieniveaumatrix (FNM).

U kunt inzage krijgen in de FNM en in de referentiefuncties die er deel van uitmaken. Dit kan in de bibliotheken van de NWO-instituten via de personeelsfunctionarissen, en in de bibliotheken van de faculteiten met NWO-I-werknemers of via de afdeling P&O NWO-I.

Volgens welke procedures NWO-I functiebeschrijvingen opstelt, vaststelt en waardeert, is geregeld in de regeling Implementatie functieniveaumatrix (FNM) bij NWO-I. U vindt deze regeling aan de rechterzijde van deze websitepagina.

Indien u het niet eens bent met uw functiebeschrijving en/of -waardering, dan kunt u gebruik maken van het inidividueel klachtrecht, UR-11.