NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-carriere/octrooien/

Geprint op :
14 oktober 2019
13:02:40

Een van de doelstellingen van NWO-I is te bevorderen dat derden onderzoeksresultaten gebruiken. Het aanvragen van octrooien is een van de middelen om dit doel te bereiken. Andere middelen zijn publicaties, congressen en (samen)werkingscontracten. Het aanvragen van octrooien is dus geen doel op zich. 

Veel onderzoeksresultaten zijn vatbaar voor octrooiering. Het aanvragen van een octrooi wordt echter pas zinvol als iemand het octrooi wil en kan exploiteren. Het octrooi moet dan ook commerciële waarde hebben. Dat betekent dat de ondernemer door gebruik van het octrooi concurrenten uit een bepaald marktsegment kan weren. NWO vraagt bij voorkeur pas octrooi aan nadat er een serieus geïnteresseerde partij is.

Ga voor meer informatie naar Project en Octrooien.