NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-carriere/ontslag/

Geprint op :
17 oktober 2019
20:09:58

Als u ontslag wilt nemen, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij uw leidinggevende. Deze kijkt of u de opzegtermijn juist gehanteerd hebt en of nader overleg met u nodig is.

U en uw leidinggevende hoeven de voorgeschreven opzegtermijn overigens niet te hanteren, wanneer beide partijen daarmee akkoord gaan.

De ontslagbrief kunt u sturen naar de afdeling P&O NWO-I. Uw leidinggevende dient uw ontslagbrief voor akkoord te tekenen.