NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-carriere/planning-en-evaluatie/

Geprint op :
6 december 2019
22:30:05

Voor promovendi heeft NWO-I plannings- en evaluatiegesprekken ontwikkeld. U voert deze minimaal eenmaal per jaar.

Deze gesprekken helpen u en uw leidinggevende bij het doelgericht werken en plannen.

Gedurende de volledige aanstellingsperiode zullen u en uw leidinggevende minstens drie keer een plannings- en evaluatiegesprek houden. De eerste keer valt aan het eind van het eerste jaar, de tweede keer aan het eind van het tweede jaar en de laatste keer aan het eind van het derde/begin vierde jaar. Als u in uw vierde jaar bent komt ook de voortzetting van uw loopbaan na NWO-I aan de orde.

Voor de verslaglegging van de drie jaarlijkse plannings- en evaluatiegesprekken is een uitgebreid formulier beschikbaar.

Per jaar kunnen u en uw leidinggevende op dit formulier het voorafgaande jaar evalueren en het komende jaar plannen. In het eerste deel evalueert uw leidinggevende de geleverde prestaties en de behaalde onderzoeksresultaten in het afgelopen jaar. Als afgeleide daarvan beoordeelt uw leidinggevende u. U maakt afspraken over de begeleiding en/of opleiding en training. In het tweede deel bespreekt u met uw leidinggevende de 'planning' van het onderzoek voor het komende jaar. U stelt de planning vast.

De gehele regeling vindt u in UR-14: Functionerings- en beoordelingsgesprekken/Persoonlijke OntwikkelingsPlannen.