NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-carriere/trainingsaanbod-oio/

Geprint op :
9 december 2019
02:55:19

NWO-I heeft speciaal voor haar oio's een serie trainingen ontwikkeld. Onderstaande trainingen worden aangeboden (zie de cursuskalender). NWO-I evalueert momenteel welke trainingen aansluiten, ook bij de nieuwe NWO-I-organisatie en of er aanpassingen nodig zijn.

U kunt de informatie over de trainingen downloaden in pdf-documenten in de bijlage. De geplande trainingsdagen vindt u in de cursuskalender (zie bijlage). Voor de carrièregerichte training 'Loopbaanplanning' verwacht NWO-I een investering van u in de vorm van verlofuren, zie ook UR-8, deel 3, artikel 4.

 

Training Investering via verlof
Promotie in Eigen Regie* (verplicht) geen
The Art of Presenting Science geen
The Art of Scientific Writing geen
Loopbaanplanning* 40 uur

* Bij deze training bestaat een aparte training voor Nederlanders (Nederlandstalig) en buitenlanders (Engelstalig). De overige trainingen zijn Engelstalig.

Oio's worden door NWO-I voor bovenstaande trainingen uitgenodigd op een bepaald tijdstip in hun promotietraject. Mocht er voor u aanleiding zijn om op een eerder (of later) moment aan een training deel te nemen, neem dan contact op met de afdeling P&O NWO-I. Ook als in het jaarlijkse plannings- en evaluatiegesprek dat u met uw leidinggevende heeft een bepaalde training afspreekt en dit aanvinkt in het gespreksformulier, wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende mogelijkheid van de gewenste training. Als u opleidingsbehoefte afwijkt van de aangeboden trainingen, neem dan contact op met uw personeelsfunctionaris van P&O NWO-I.

Deelname postdocs
Hoewel de trainingen in eerste instantie zijn ontwikkeld voor oio's, zijn NWO-I postdocs van harte welkom. Mocht een postdoc interesse hebben voor een van  bovengenoemde trainingen, dan kan dit kenbaar gemaakt worden bij de afdeling P&O NWO-I. De postdoc ontvangt dan voor de eerstvolgende mogelijkheid een uitnodiging.
N.B.: Voor postdocs geldt eenzelfde investering in de vorm van verlofdagen als voor oio's (zie bovenstaande tabel).