NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-carriere/vergoeding-studiekosten/

Geprint op :
6 december 2019
22:14:57

De gehele regeling vindt u in hoofdstuk 6 Scholing en loopbaanontwikkeling van de Cao-OI en in UR-4 Studiefaciliteiten van de UVR.

NWO-I kan opleidingen die u in verband met uw werkzaamheden of voor uw carrière volgt (gedeeltelijk) betalen. Hierover maakt u met uw leidinggevende jaarlijks een afspraak in uw functionerings- of beoordelingsgesprek dan wel op enig ander moment.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?
Via NWO-I People kunt u uw aanvraag indienen. Na het verzenden komt het formulier automatisch ter verwerking op de juiste plaats terecht. U ontvangt een toekenningsbrief dat u in aanmerking komt voor een studiekostenvergoeding. Hierin staat waar u precies recht op hebt.

Medewerkers van AMOLF, ARCNL, DIFFER of Nikhef
Naast NWO-I People is er voor ieder doel ook een deelnameformulier. Deze zijn te vinden in de rechterkolom of bij Formulieren op de website. Lever het ingevulde deelnameformulier, voorzien van handtekening, in bij uw personeelsfunctionaris. Medewerkers van AMOLF, ARCNL, DIFFER, Nikhef, die geen toegang hebben tot internet of daarbij moeilijkheden ondervinden, kunnen zich wenden tot hun personeelsfunctionaris.

Medewerkers van het NWO-I bureau en op universitaire locaties
Naast NWO-I People is er voor ieder doel ook een deelnameformulier. Deze zijn te vinden in de rechterkolom of bij Formulieren op de website. Vul het deelnameformulier in en stuur het op of lever het in, voorzien van handtekening, bij NWO Utrecht, afdeling P&O NWO-I, Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht. Als u op een van de universitaire locaties werkt en geen toegang heeft tot internet of daarbij moeilijkheden ondervindt kunt u contact met de afdeling P&O NWO-I.

Hoe declareer ik de kosten?
Via NWO-I People kunt u uw declaratie met bewijsstukken van de kosten indienen. Na het verzenden komt het formulier automatisch ter verwerking op de juiste plaats terecht. NWO-I betaalt de declaratie met het eerstvolgende salaris. Alleen als de toekenning afwijkt van de declaratie ontvangt u schriftelijk bericht.

Via AVOM kunt u vakantie-uren of brutosalaris inzetten om uw eigen bijdrage aan studiekosten te verlagen.