NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-carriere/verlenging-dienstverband/

Geprint op :
17 december 2018
06:01:19

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Ongeveer vier maanden voor de einddatum ontvangt u bericht dat NWO-I uw contract administratief afwikkelt. Als u of uw leidinggevende overweegt het tijdelijk contract te verlengen, dient uw leidinggevende de verlenging te regelen met de afdeling P&O NWO-I. NWO-I verlengt een arbeidsovereenkomst met een promovendus in principe niet. Slechts onder bepaalde voorwaarden wijkt NWO-I hier van af. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2 Werving, selectie en dienstverband, artikel 2.11 van de cao en de UR hoofdstuk 6 Bepalingen voor onderzoekers in opleiding.

Als u leidinggevende bent, kunt u specifieke informatie ook vinden onder Project en Personeel.