NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-dienstreizen/buitenlandse-dienstreis/

Geprint op :
14 oktober 2019
12:48:30

De gehele regeling vindt u in de Uitvoeringsregelingen UR-3 Kostenvergoedingen.

Hoe vraag ik een buitenlandse dienstreis aan?
Medewerkers die in het kader van hun functie een buitenlandse dienstreis moeten maken kunnen via NWO-I People toestemming vragen de kosten die met de reis gemoeid zijn t.l.v. het betreffende budget waarop ze tewerkgesteld zijn te brengen en eventueel een betaling van een voorschot aanvragen. U dient uw reisaanvraag in, welke vervolgens via uw werkgroepleider of leidinggevende naar de reisfunctionaris wordt gestuurd.

Wanneer de reisaanvraag is goedgekeurd door uw leidinggevende ontvangt u een pasje voor de reisverzekering. Als u om een voorschot heeft gevraagd betaalt NWO-I dat aan u uit. Na ontvangst van de bevestigingsbrief kunt u zelf uw reis regelen bij een reisorganisatie naar keuze. U moet zelf de betaling regelen.

Naast NWO-I People kunt u ook een formulier gebruiken deze zijn te vinden onder Formulieren op de website. Vul het formulier in, onderteken het en laat ook uw werkgroepleider ondertekenen. Uw werkgroepleider voorziet het formulier van een Werkorder. Hierna kunt u het formulier e-mailen naar Renee Spigt, versturen naar of inleveren bij NWO Utrecht, afdeling P&O NWO-I, Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht. Wanneer de reisaanvraag is goedgekeurd door uw leidinggevende ontvangt u van de reisfunctionaris een bevestigingsbrief en een pasje voor de reisverzekering.

Hoe declareer ik een buitenlandse dienstreis?
Na afloop van de reis kan binnen één maand via NWO-I People de declaratie met bewijsstukken ingediend worden. Na indienen wordt de declaratie ter verwerking naar de reisfunctionaris verstuurd.

Naast NWO-I People kunt u ook een formulier gebruiken deze zijn te vinden onder Formulieren op de website. Vul het formulier in, onderteken het en laat ook uw werkgroepleider ondertekenen. Uw werkgroepleider voorziet het formulier van een Werkorder. Vergeet het reisnummer niet in te vullen, dit nummer staat in de bevestigingsbrief. Hierna kunt u het formulier met bewijsstukken e-mailen naar Renee Spigt, versturen naar of inleveren bij P&O NWO-I, Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht. U ontvangt van de reisfunctionaris een brief met de eindafrekening.

Als uw aanvraag of declaratie niet akkoord is of bij bijzonderheden zal uw reisfunctionaris contact met u opnemen.