NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-inkomen/inkomen-en-bijzondere-omstandigheden/

Geprint op :
14 oktober 2019
13:02:19

 • In principe is het mogelijk om bij NWO-I in deeltijd te werken. Dit kan ook als u een staf- of leidinggevende functie bekleedt.

  Lees verder
 • U komt voor ieder kind eenmaal in aanmerking voor ouderschapsverlof. Standaard geldt dat u gedurende een jaar de voor u geldende arbeidstijd per week met de helft terugbrengt. De werktijd kan ook met een geringer dan wel groter aantal uren per week worden teruggebracht. In dat geval wordt de maximale verlofperiode naar evenredigheid verlengd dan wel bekort. Het ouderschapsverlof kan worden opgesplitst in ten hoogste zes perioden van minimaal één maand.

  Lees verder
 • In bepaalde omstandigheden krijgt u buitengewoon verlof.

  Lees verder
 • Wanneer u werkloos wordt kunt u een werkloosheidsuitkering aanvragen. Het UWV voert de werkloosheidswet (WW) voor NWO-I uit.

  Lees verder
 • Wanneer u arbeidsongeschikt wordt kunt u aanspraak maken op een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

  Lees verder