NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-inkomen/inkomen-en-bijzondere-omstandigheden/buitengewoon-verlof/

Geprint op :
15 oktober 2019
12:53:35

Afhankelijk van de omstandigheden heeft u tijdens het buitengewoon verlof recht op (gedeeltelijk) behoud van uw salaris. NWO-I verleent buitengewoon verlof op basis van uw gemotiveerde en zo tijdig mogelijk ingediende schriftelijk verzoek. U kunt meer lezen in de Cao-OI hoofdstuk 5 Vakantie en verlof, artikelen 5.7 t/m 5.9:

  • Artikel 5.8 Buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging; overlijden van bloed- of aanverwanten, bevalling, opname van een pleegkind of adoptie, de uitoefening van kiesrecht en het voldoen aan een wettelijke verplichting, een bezoek aan een (para)medicus.
  • Artikel 5.9 Buitengewoon verlof voor activiteiten van werknemersorganisaties.

Deze artikelen behandelen meer specifieke verlofmogelijkheden:

  • Artikel 5.10 Zorgverlof; de verzorging van uw echtgenoot/echtgenote, relatiepartner, (adoptie)ouders, (adoptie)kind of van een verwant met wie u samenwoont.
  • Artikel 5.11 Zwangerschaps- en bevallingsverlof.
  • Artikel 5.12 t/m 5.15 Ouderschapsverlof.
  • Artikel 5.16 Seniorenverlof.

Ten aanzien van het geboorteverlof geldt per heden het volgende.

Uitbreiding geboorteverlof voor partner en uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof
Op 1 januari 2019 is een nieuwe wet doorgevoerd, waarbij het geboorteverlof bij bevalling voor de partner is uitgebreid van twee werkdagen naar één keer de arbeidsduur per week. Dit verlof is volledig betaald en wordt in samenspraak met de medewerker opgenomen binnen vier weken vanaf de dag van de bevalling. Het verlof bij adoptie of het opnemen van een pleegkind is ook uitgebreid, met een week onbetaald verlof.