NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-inkomen/inkomen-en-bijzondere-omstandigheden/werken-in-deeltijd/

Geprint op :
14 oktober 2019
13:22:19

In principe is het mogelijk om bij NWO-I in deeltijd te werken. Dit kan ook als u een staf- of leidinggevende functie bekleedt. Bij het maken van afspraken daarover kijkt NWO-I ook naar het bedrijfsbelang. Over het deeltijdpercentage maken chef (werkgever) en werknemer een afspraak. Als u in deeltijd werkt gelden de aanspraken op grond van de cao met betrekking tot salaris, eindejaarsuitkering en verlof naar evenredigheid van de overeengekomen arbeidsduur. De cao vermeldt uitzonderingen uitdrukkelijk.

Meer informatie leest u in artikel 1.6 'Deeltijdwerk' van de cao.