NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-klachten/individueel-klachtrecht/

Geprint op :
15 oktober 2019
12:49:59

Als werknemer kunt u een klacht indienen:

  • als u het met een besluit of maatregel van de werkgever niet eens bent;
  • als u vindt dat een besluit in strijd is met de arbeidsvoorwaarden en/of wettelijke voorschriften die voor u gelden;
  • als u meent dat NWO-I u door het besluit benadeelt in uw werksituatie of in uw rechtspositie. Meer informatie en de verdere procedure leest u in de UVR UR-11 Individueel Klachtrecht.  

U moet uw klacht indienen binnen vier weken nadat NWO-I haar besluit kenbaar heeft gemaakt. U dient uw klacht schriftelijk in bij uw instituutsdirecteur of uw leidinggevende. Relevante stukken sluit u bij. U beschrijft in de brief zo nauwkeurig mogelijk de reden van uw klacht.

Meer informatie en de verdere procedure leest u in de UVR UR-11 Individueel Klachtrecht. U kunt ook contact opnemen met Liz van Dijk, Hoofd P&O NWO-I. 

NWO-I behandelt alle informatie vertrouwelijk.