NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-klachten/klokkenluidersregeling/

Geprint op :
17 oktober 2019
19:35:58

NWO gaat er vanuit dat binnen de organisatie op een verantwoorde en eerlijke manier wordt gewerkt. Het kan echter zo zijn dat iets niet goed verloopt. NWO vindt het belangrijk dat dit wordt gesignaleerd. Daarom is er een Klokkenluidersregeling.

Klokkenluiden is het door een werknemer bekend maken van een (vermoeden van een) misstand dat plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van NWO en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een (dreigend) strafbaar feit of een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu.

Het doel van de regeling is dat iedere NWO-I-werknemer op een veilige en effectieve manier onbelemmerd een (vermoeden van een) misstand kan melden zonder dat dit consequenties heeft voor zijn rechtspositie.

De tekst van de Klokkenluidersregeling vindt u onder 'meer informatie'. Voor vragen kunt u terecht bij Tanja Kulkens, zij behandelt alle informatie vertrouwelijk.