NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-klachten/seksuele-intimidatie-pesten-agressie-en-geweld-en-werkdruk/

Geprint op :
23 september 2017
01:47:22

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en pesten: het is niet altijd zichtbaar, maar het bestaat. Misschien ook bij ons op het werk. Dat betekent niet dat het er thuishoort. NWO-I vindt dat mensen respect moeten hebben voor elkaars persoonlijke grenzen. Ook te hoge of te lage werkdruk kan de arbeidsprestaties negatief beïnvloeden. Met een degelijk beleid streeft NWO-Inaar een optimaal werkklimaat waarin ongewenste omgangsvormen niet worden getolereerd en medewerkers goed kunnen presteren. Wat dit beleid inhoudt, leest u in de brochure (Seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld en werkdruk. Hiernaast kunt u de tekst downloaden.

Klik hier om de namenlijst met vertrouwenspersonen te raadplegen.

Meer informatie en de verdere procedure over de klachtenregeling leest u in UR-17, Individueel Klachtrecht. U kunt ook contact opnemen met Liz van Dijk Hoofd P&O NWO-I . NWO-I behandelt alle informatie vertrouwelijk.