NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-levensfase/buitengewoon-verlof/

Geprint op :
6 december 2019
21:56:29

Afhankelijk van de omstandigheden heeft u tijdens het buitengewoon verlof recht op (gedeeltelijk) behoud van uw salaris. NWO-I verleent buitengewoon verlof op basis van uw gemotiveerde en zo tijdig mogelijk ingediende schriftelijk verzoek. U kunt meer lezen in de Cao-OI hoofdstuk 5 Vakantie en verlof, artikelen 5.7 t/m 5.9:

  • Artikel 5.8 Buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging; overlijden van bloed- of aanverwanten, bevalling, opname van een pleegkind of adoptie, de uitoefening van kiesrecht en het voldoen aan een wettelijke verplichting, een bezoek aan een (para)medicus.
  • Artikel 5.9 Buitengewoon verlof voor activiteiten van werknemersorganisaties.

Deze artikelen behandelen meer specifieke verlofmogelijkheden:

  • Artikel 5.10 Zorgverlof; de verzorging van uw echtgenoot/echtgenote, relatiepartner, (adoptie)ouders, (adoptie)kind of van een verwant met wie u samenwoont.
  • Artikel 5.11 Zwangerschaps- en bevallingsverlof.
  • Artikel 5.12 t/m 5.15 Ouderschapsverlof.
  • Artikel 5.16 Seniorenverlof.

Ten aanzien van het geboorteverlof geldt per heden het volgende.

Uitbreiding bijzonder verlof bij de geboorte voor de partner en uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof
Met ingang van 1 januari 2019 wordt het geboorteverlof bij bevalling voor de partner en het verlof bij adoptie of het opnemen van een pleegkind in het gezin uitgebreid.

Geboorteverlof
Het verlof bij bevalling voor de partner wordt uitgebreid van twee dagen naar één keer de arbeidsduur per week. Dit verlof is volledig betaald en wordt conform de wens van de medewerker opgenomen binnen vier weken vanaf de dag van de bevalling.

Adoptie- en pleegzorgverlof
Het adoptie- en pleegzorgverlof, dat op grond van de cao vijf weken bedraagt en volledig betaald is, wordt uitgebreid met een week onbetaald verlof.

De tekst van de cao wordt per 1 januari 2020 aangepast in overeenstemming met de gewijzigde wettelijke regeling.