NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-levensfase/kinderopvang/

Geprint op :
17 oktober 2019
20:43:57

Als u ouder of verzorger van een kind bent, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten (kosten van dagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang). Deze opvang dient dan wel plaats te vinden bij een geregistreerd kindercentrum of geregeld te zijn via een gastouderbureau. U kunt via de Belastingdienst de tegemoetkoming aanvragen (zie www.toeslagen.nl). De Belastingdienst betaalt zowel de overheidsbijdrage als de werkgeversbijdrage uit.