NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-wonen/reiskostenvergoeding-woonwerkverkeer/

Geprint op :
18 oktober 2017
10:11:23

De gehele regeling kunt u vinden in de UVR UR-3 Kostenvergoedingen.

Wanneer u in dienst komt bij NWO-I wordt aan u een tegemoetkoming in de reiskosten tussen woon- en standplaats toegekend. De maandelijkse netto tegemoetkoming in de reiskosten tussen woon- en standplaats wordt berekend aan de hand van het aantal reisbewegingen per week. U ontvangt € 0,17 per kilometer, voor zowel de heen- als de terugreis, vanaf een enkele reisafstand van 10 kilometer tot maximaal een enkele reisafstand van 25 kilometer.

Het aantal kilometers tussen woonplaats en standplaats wordt door NWO-I vastgesteld met de meest recente versie van de digitale ANWB-route-planner, via de instellingen 'snelste weg' en 'actuele verkeerssituatie' uitgeschakeld. Op uw verzoek kan NWO-I besluiten om de meest gebruikelijke route als uitgangspunt te nemen in plaats van de snelste route.

Uit een rekenregel van de Belastingdienst volgt dat gerekend moet worden met 214 werkbare dagen per jaar (42,8 weken).
De netto tegemoetkoming per maand bedraagt: (enkele reisafstand x € 0,17 x aantal reisbewegingen per week) x 42,8 : 12.

Via AVOM is het mogelijk om een extra tegemoetkoming voor de overige reiskosten woon-werkverkeer te krijgen ongeacht de minimale en maximale reisafstand.

Wanneer wordt de tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer aangepast? 

  • ingeval van een (definitieve) wijziging van woonplaats en/of standplaats, per de opgegeven datum van wijziging;
  • ingeval van een wijziging van het aantal reisbewegingen per week per de datum van de wijziging;
  • op uw verzoek bij een structurele wijziging in het wegennet tussen woonplaats en standplaats of indien de gebruikelijke weg afwijkt van de snelste weg. In dit geval geldt de nieuw berekende afstand vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin u het verzoek heeft gedaan.

Verandering van reispatroon dient u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na datum van wijziging aan NWO-I door te geven. Wijzigingen werken maximaal terug tot 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

Wanneer wordt de tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer beëindigd?

  • bij beëindiging van het dienstverband;
  • indien voorzienbaar gedurende twee maanden geen werkzaamheden in de standplaats worden verricht anders dan ingeval van vakantie. Beëindigingsdatum is de eerste van de maand volgend op de dag van afwezigheid;
  • bij een ononderbroken periode van volledige arbeidsongeschiktheid van één kalendermaand. Beëindigingsdatum is de eerste van de maand volgend op de dag van afwezigheid. Deze vergoeding wordt per de datum van (gedeeltelijk) herstel weer hervat.