Print deze pagina

Persoonsgegevens

Annette Bor

Persoonsgegevens

Naam J.J. (Annette) Bor
Functie medewerker personeelsbeheer

Contactgegevens

Afdeling(en) Afdeling P&O NWO-I
Telefoon (030) 600 12 37
E-mail a.bor@nwo-i.nl

Aandachtsgebieden

voor: CWI, LEI, RU, TUD en UvA

  • behandeling inkomende correspondentie over personele mutaties (zoals indiensttreding, contractverlenging en bijzondere beloningen)
  • informatieverstrekking
  • personeelsadministratie
  • mutaties burgerlijke staat
  • uitvoering UVR, zoals verhuiskosten, pensionkosten, studiekosten, drukkosten proefschrift
  • tewerkstellingsvergunningen en verblijfsvergunningen
  • registratie ziek- en herstelmeldingen
  • salarisadministratie KNAW, RUG, TU/e, UT, UU en VU
Confidental Infomation