Print deze pagina

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Naam A. (Astrid) Tiemessen
Functie ambtelijk secretaris medezeggenschap GOR NWO-I

Contactgegevens

Afdeling(en) P&O
Telefoon (070) 349 40 12
Mobiel 06 22 36 37 37
E-mail a.tiemessen@nwo-i.nl

Aandachtsgebieden

Ambtelijk secretaris medezeggenschap Groepsondernemingsraad NWO-I (GOR NWO-I)

Confidental Infomation