Print deze pagina

Persoonsgegevens

Manon Quik

Persoonsgegevens

Naam M. (Manon) Quik
Functie personeelsadviseur

Contactgegevens

Afdeling(en) Afdeling P&O NWO-I
Telefoon (030) 600 12 47
E-mail m.quik@nwo.nl

Aandachtsgebieden

 Voor bureau NWO-I:

  • behandeling inkomende correspondentie over personele mutaties (zoals indiensttreding, contractverlenging en bijzondere beloningen)
  • informatieverstrekking arbeidsvoorwaarden
  • personeelsadministratie
  • mutaties burgerlijke staat
  • uitvoering UVR, zoals verhuiskosten, pensionkosten, studiekosten, drukkosten proefschrift
Confidental Infomation